Linja LED e personalizuar e dritës

  • L901 LED rrethore në natyrë për Spanjën

    L901 LED rrethore në natyrë për Spanjën

    Kanali i aluminit i përkulshëm LED është projektuar posaçërisht për dritat fleksibël të shiritave LED dhe mund të riformohet mirë në aplikime të tilla si tavanet e lakuar, furgona, shtëpia me motor, ose karvani etj. Linja e dritës mini Innomax L106 është një lloj drite LED e qëndrueshme për këtë mundësi të panumërta për të projektuar ndriçimin që të përshtatet rreth sipërfaqes së lakuar dhe panelit.

  • L902 Dritë LED në formë elipse për Austra

    L902 Dritë LED në formë elipse për Austra

    Gusht 2022, Dorëzuar komplet i plotë i dritës LED në formë Ellipse (i përbërë nga 4 elips në madhësi të ndryshme) për një teatër në Vienë, Austra.Mbulesa polikarbonate e parapërkulur përshtatet mirë me profilet e përkulura të aluminit.Madhësia e elipsës së madhe: 12370 mm (asix e gjatë) X 7240 mm (asix e shkurtër)